Připravujeme pro Vás

Jako další historickou publikaci máme připraveno dusud nikdy a nikde nepublikované dílo od  Jana Rennera "Historie Rakovnického pivovarnictví od nejstarších dob až po konec 19. století" (pracovní název) a to ve spolupráci s Muzeme T.G.M Rakovník, které poskytlo fragment rukopisu díla Jana Rennera. Ačkoliv je kniha vědeckými pracovníky z oboru historie považována za ne zcela přesnou a odpovídající dnešním vědeckým metodám, přesto se rozhodla Agroscience s.r.o. po několikerém zvážení všech argumentů ji vydat ke konci roku 2012. Jedná se o zajímavý a velice čtivý dokument, který je silný zejména svoji prací s historickými prameny a  zajímavým jejich celkovým zpracováním, které jsou aktuální a zajímavé pro čtenáře i dnes, např. podrobné technologické postupy jednotlivých výrob (chmel a jeho pěstování na Rakovnicku, slad a způsob jeho výroby - mletí, mlýny, sladovny atd., použitá voda, rozvod vody v Rakovníku v 16-17. století, postup výroby piva atd.). Zajímavé je zjištění autora, že  jakékoliv hospodářské problémy tehdejší doby (zejména po třicetileté válce 1630-1670) byly řešeny nejprve nekompromisním několikanásobným zdaněním a následným hospodářským rozvratem a útlumem a to i výroby piva ještě větším, než způsobila válka. No a nelze pak nevzpomenout stesků některých dnešních stežovatelů, že dnešní doba je nejhorší, jaká kdy byla. Autor to ve svých pečlivě sebraných historických pramench uvádí na pravou míru a popisuje šizení tehdejších spotřebitelů, kvalitní i nepitelné pivo a jiné příhody, přečiny a  hospodářské zločiny, které při přečtení ekonomického fejetonu nebo i  sloupku "černé kroniky" nebo po návštěvě některých "laskavých a nejlacinějších"  supemarketů můžeme běžně spatřit i dnes.

Dále  připravujeme  fotografickou publikaci o Rakovníku a Rakovnicku současném a možná i minulém (pracovní název knihy" Rakovník ve fotografii rakovnických fotografů"). Chtěli jsme ji vydat již v roce 2011 a byli dokonce osloveni někteří rakovničtí fotografové. Bohužel jsme zjistili, že všichni fotografové fotí stejné věci (je to dáno  základními lidskými vlastnostmi - např. všichni náhodně zbloudivší v temném lese bloudí ve stejných či podobných kruzích) a některá témata zcela opomíjí. Takže se nám sešlo k jednomu tématu (např. Pražská brána několik desítek fotografií, jedna fakticky lepší než druhá) a k některým tématům vůbec nic. Doufáme, že se vše v době co nejbližší podaří dát dohromady a všem příznivcům knihy se tímto omlouváme za její těžkou a dlouhou přípravu, ale chceme ,aby byla kvalitní a nadčasová jako jsou i ostatní díla, která se pokoušíme zatím vybírat a vydávat.

Vydáním díla Jana Dyka "Popis politického okresu kralovického" považujeme  příspěvek vydavatele Agroscience s.r.o. k popisu a historii Kralovicka a této části relativně blízkého regionu za  uzavřený a to v nebližší známé budoucnosti, ačkoliv vydatelný titul  k tomuto regionu máme rozpracován asi ještě  jeden. Naopak cítíme dluh k  odborné literatuře, ke které jsme už v názvu naší společnosti (Agroscience = volně přeloženo věda o zemědělství) předurčeni. Chystáme se pomalu  a  možná i váhavě  na  řadu zemědělských odborných publikací, které na trhu rovněž neexistují, ačkoliv zde  jsou potřebné, zrovna tak, jako je potřebné každodenní přijímání potravy. Zacíleno bude tedy i na čtenáře zemědělské odbornosti v celé ČR.